Skip to main content

Podkonstrukcja pionowa

Podkonstrukcja składa się z pionowych teowników, mocowanych do budynku za pomocą wsporników ściennych. Panele Argeton są mocowane za pomocą aluminiowych zacisków w pionowych teownikach. Profile dylatacyjne należy umieścić w spoinach pionowych.

Krok 01
Kotwienie konsol ściennych

Krok 05
Mocowanie profili złącznych

 

Krok 02
Instalacja termicznej izolacji

Krok 06
Montaż dolnego rzędu płytek

Krok 03
Montaż profili aluminiowych na konsolach ściennych

Krok 07
Montaż środkowych klipsów

Krok 04
Mocowanie dolnych klipsów

Krok 08
Montaż górnego rzędu płytek

Podkonstrukcja i izolacja

W przypadku pionowej konstrukcji nośnej aluminiowe wsporniki ścienne są zakotwione w ścianie budynku w statycznie wymaganych odstępach. Następnie na uprzednio oczyszczoną powierzchnię ściany nakłada się izolację termiczną. Wybór materiału izolacyjnego w każdym indywidualnym przypadku zależy od właściwości obiektu i jego szczególnych wymagań. Profile teowe są wyrównane z konsolami i mocowane za pomocą zatwierdzonych elementów złącznych, takich jak nity lub śruby.

Montaż płytek Argeton

Najpierw należy przymocować dolne klipsy, zawsze po dwa na płytkę Argeton, do profili T za pomocą nitów zrywalnych lub śrub. W kolejnym kroku płytki można zamontować na klipsach. Mocowanie płytek odbywa się poprzez zamontowanie środkowych klipsów na profilu T. Tę procedurę należy powtórzyć dla każdego rzędu aż do szczytu fasady. Górny rząd mocuje się specjalnym górnym klipsem. Profile fugowe należy umieścić między płytkami zaraz po ułożeniu pierwszego rzędu płytek.

Film instalacyjny:

Stwórzmy razem coś niepowatarzalnego

Współpraca
Kontakt bezpośredni

©  2024. Argeton Polska.

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Automate your growth

3:45 duration