Skip to main content

Podkonstrukcja pozioma

Podkonstrukcja składa się z pionowych L-profili zakotwionych do budynku za pomocą wsporników ściennych. Na podkonstrukcji podstawowej zamontowane są poziome szyny aluminiowe. Odległość między szynami zależy od wysokości płytek. Płytki mocowane są do szyn poziomych za pomocą aluminiowych klipsów. Profile fugowe są tak rozmieszczone, że zapobiegają bocznemu przesuwaniu się płytek w spoinach pionowych.

Krok 01
Kotwienie konsol ściennych

Krok 05
Montaż pierwszego rzędu płytek za pomocą zacisków dolnych i mocowanie profili spoinowych

 

Krok 02
Instalacja termicznej izolacji

Krok 06
Montaż środkowych rzędów płytek za pomocą zacisków środkowych

Krok 03
Mocowanie profili nośnych kątowych do konsol ściennych

Krok 07
Montaż górnego rzędu płytek

Krok 04
Montaż profili poziomych

Podkonstrukcja i izolacja

W przypadku pionowej konstrukcji nośnej aluminiowe wsporniki ścienne są zakotwione w ścianie budynku w statycznie wymaganych odstępach. Układ podstawowej podkonstrukcji jest niezależny od wysokości płytek elewacyjnych. Następnie na uprzednio oczyszczoną powierzchnię ściany nakłada się izolację termiczną. Wybór materiału izolacyjnego w każdym indywidualnym przypadku zależy od właściwości obiektu i jego szczególnych wymagań. Profile pionowe są wyrównywane z konsolami i mocowane za pomocą atestowanych elementów złącznych, takich jak nity lub śruby. Specjalne poziome szyny nośne Argeton są mocowane do pionowych profili L.

Montaż płytek Argeton

Najpierw należy zamocować dolne zaciski, zawsze po dwa na płytkę Argeton, w szynach poziomych. W kolejnym kroku płytki można zamontować na zaciskach. Mocowanie płytek odbywa się poprzez włożenie zacisków środkowych w kolejną szynę poziomą. Tę procedurę należy powtórzyć dla każdego rzędu płytek aż do szczytu elewacji. Górny rząd mocuje się za pomocą specjalnych zacisków górnych. Profile fugowe należy umieścić między płytkami zaraz po ułożeniu pierwszego rzędu płytek.

Film instalacyjny:

Stwórzmy razem coś niepowatarzalnego

Współpraca
Kontakt bezpośredni

©  2024. Argeton Polska.

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Automate your growth

3:45 duration