Wydział Biologii Łódź

Prowadzone na Wydziale badania mają charakter badań podstawowych, metodycznych i aplikacyjnych. Tematyka badań naukowych pracowników Wydziału skupia się wokół trzech głównych problemów: środowiska biologicznego, jego stanu, ochrony, wykorzystania i przekształcania, struktury i funkcji komórek roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów oraz zagadnień biomedycznych i biotechnologicznych.

Wydział Biologii