Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM Kalisz

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu to filia UAM. Studenci kształcą się na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, filologia angielska z pedagogiką, filologia polska.

UAM Kalisz